LLB 1992

IBC senteret

LLB messen 30.jan-1. feb. 1992 på IBC Senteret i Thv. Meyers gate.

29 Utstillere var påmeldt til messen i 1992