LLB 1995

Sjølystsenteret

LLB messen 2-4. feb. 1995 på Norges varemesse Sjølystsenteret

Hele 42 utstillere stilte med stand på LLB messen i 1995